Category Archives: Projects

Keeping memories alive!

Keeping memories alive!

“Göç hikâyeleri müzelerde nasıl sergilenmeli?” Museums Alive! konferansında tartışmaya açıyorum. // “How should migration stories be presented in museums?” I’ll discuss at Museums Alive! conference.

Bibliothek der Alten Projesi Tanışma Toplantısı

Bibliothek der Alten Projesi Tanışma Toplantısı

Frankfurt Göçmen Kadınlar Birliği, kendilerini, sorunlarını, taleplerini ve çalışmalarını anlatacakları ve 2105 yılına kadar Frankfurt Tarih Müzesi’nde Bibliothek der Alten Projesi kapsamında sergilenecek kutunun hazırlıklarına başladı. (Available only in Turkish)