Tag Archives: Bundesverband der Migrantinnen

BdA119 on CAMOCnews!

BdA119 on CAMOCnews!

BdA119 projesi sesini dünyanın farklı kentlerine duyuruyor. // BdA119 project is broadcasting their voice to various cities in the world

BdA119.de yayında!

BdA119.de yayında!

Bibliothek der Alten projesi için yaptığımız çalışmaları tek bir çatı altında biriktirmeye karar verdik ve proje blogu hazırladık.

Keeping memories alive!

Keeping memories alive!

“Göç hikâyeleri müzelerde nasıl sergilenmeli?” Museums Alive! konferansında tartışmaya açıyorum. // “How should migration stories be presented in museums?” I’ll discuss at Museums Alive! conference.